5/04/2012

ວາລະສານທາເກັດ

ອັນນີ້ກໍແມ່ນວາລະສານທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປພໍສົມຄວນ ຢູ່ ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ແຕ່ ຂໍສະເໜີຕື່ມເພື່ອຜູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດນຳເນາະ. ວາລະສານທາເກັດ ແມ່ນ ວາລະສານສອງພາສາ (ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ກ່ຽວກັບ ວົງການທຸລະກິດຢູ່ລາວ. ນອກຈາກຈະເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດີກ່ຽວກັບ ສະພາບການທຸລະກິດຢູ່ລາວແລ້ວ ຍັງອາດເປັນເອກະສານຮຽນ ຫຼື ຝຶກຊ້ອມພາສາ ສຳຫຼັບ ຜູ້ຮູ້ພາສາລາວ ທີ່ພວມຮຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກໍ່ໄດ້. ເບິ່ງແລ້ວ ເຫັນວ່າການສະກົດພາສາລາວ ສະເໝີສະເໝີປາຍດີ (ສິ່ງວ່າຖືກກໍວ່າຍາກເພາະວ່າຊິອີງໃສ່ພົດຈະນານຸກົມ ຫຼື ວັດຈະນານຸກົມໃດ). ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://targetlaos.com/.

No comments: