4/25/2012

ທຶນຊ່ອຍເຫຼືອຄົ້ນຄວ້າ ມູນນິທິ ໂຕໂຢຕ້າ (Toyota Foundation)

ມູນນິທິ ໂຕໂຢຕ້າ ເປີດຮັບສະໝັກຂໍທຶນຄົ້ນຄວ້າ ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 10 ລ້ານເຢັນ ຕໍ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມ ແລະ 2 ລ້ານເຢັນ ຕໍ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າດ່ຽວ ສຳຫຼັບສົກປີ (ຍີ່ປຸ່ນ) 2012 ນີ້. ກຳໜົດມື້ຍື່ນຂໍສະໝັກທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນ ຮອດວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2012. ບໍ່ມີຂໍ້ເງື່ອນໄຂຫຍັງກ່ຽວກັບ ສັນຊາດ ຫຼື ເຊື້ອຊາດຜິວພັນເນາະ, ສະນັ້ນ ເຊີນບັນດາທ່ານ ຄູອາຈານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກປາດ, ສະໝັກເດີ້. ລາຍລະອຽດ ເບິ່ງໄດ້ ຢູ່ http://www.toyotafound.or.jp/english/02program/e_kenkyu.html.

No comments: