4/24/2012

ຫຼັກສູດບໍ່ເສຍຄ່າທາງອິນເຕີເນັດ ຊື່ວ່າ ຄໍເຊຣາ (Coursera)

5 ມະຫາວິທະຍາໄລດັງ ຢູ່ ປະເທດອາເມລິກາ ສ້າງເວັບໄຊ ຫຼັກສູດບໍ່ເສຍຄ່າທາງອິນເຕີເນັດ ຊື່ວ່າ ຄໍເຊຣາ (Coursera). ສາດສະດາຈານ ສອນວິຊາຄອມພິວເຕີ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລຊະແຕນຟອດ 2 ຄົນໃຊ້ທຶນບໍລິຈາກ ຈາກເວັນເຈີແຄັບພິທອລ ຢູ່ ຊີລີຄອນວາເລມູນຄ່າ 16 ລ້ານໂດລາ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ ໂດຍຊິມີ ຄູອາຈານ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລພຣິນຊໂຕນ, ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລີຟໍເນຍໂຮງຮຽນເບີກເລ, ມະຫາລິທະຍາໄລເພັນຊີເວເນຍ ແລະ ມະຫາວິທຍາມິຊີແກນ ເຂົ້າຮ່ວມສອນ. ຈຸດພິເສດຂອງຫຼັກສູດ ແມ່ນ ຈະເປັນແບບສອງທາງ ຫຼື ມີການຕອບໂຕ້ລະຫວ່າງ ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນ. ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການສຳເລັດຫຼັກສູດ ແມ່ນ ອອກໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ.ຫຼັກສູດໃດ ເລີ່ມມື້ໃດເຊີນ ເບິ່ງແລະສະໝັກໄດ້ ຢູ່ https://www.coursera.org/ ເດີ້.

No comments: