4/25/2012

ທຶນນັກຮຽນອາຊຽນ ຂອງ ລັດຖະບານສິງກະໂປ (ASEAN Scholarships, The Government of Singapore)

ລັດຖະບານສິງກະໂປ ພວມປະກາດຮັກສະໝັກຂໍທຶນການສຶກສາໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ ໂຮງຮຽນລະດັບອຸດົມສຶກສາ (ມັດທະຍົມປາຍ) ຫຼື ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ ປະເທດສິງກະໂປ. ເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກ ຈົນຮອດວັນທີ 16 ມີຖຸນາ 2012 ນີ້ ສຳຫຼັບສົກປີການສຶກສາ 2013. ປະເທດສິງກະໂປ ກະມີຊື່ສຽງວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງໜຶ່ງ ທັງຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ, ສະນັ້ນ ນັກຮຽນຜູ້ໃດຢາກຍົກລະດັບການສຶກສາ ຂອງ ຕົນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໄປພ້ອມໆກັນ ອັນນີ້ ຄຶດວ່າແມ່ນໂອກາດດີເນາະ. ທີ່ຢູ່ ເວັບໄຊ ແມ່ນ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/lao/

No comments: