8/20/2009

ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ຫາກໍຊິຮູ້ວ່າ ມີສະຖາບັນການສຶກສາແນວນີ້. ທະນາຄານໃໝ່ໆເກີດຂຶນຫຼາຍຄືໄລຍະຫຼັງນີ້ ນັກຮຽນຮຽນຈົບຄືຊິຊອກວຽກງ່າຍຢູ່ເນາະ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນໄລຍະໃກ້ນີ້. ໜ້າເວັບ ຢູ່ http://www.bibol.edu.la/show_contents_la.php?id=1

No comments: