8/20/2009

ວຽງຈັນ ອິນເຕີເນເຊັນແນວ ລໍ ຈຳກັດ

ດຽວນີ້ມີຮອດບໍລິສັດທະນາຍຄວາມລະເນາະ. ເບິ່ງຊົງລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍຄືຊິແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດ ຊື່ກໍເລີຍເປັນພາສາອັງກິດ. ໃຫ້ຕູ້ສີຕູ້ສາບ້ານເຮົາເບິ່ງຊື່ວ່າ ອິນເຕີເນເຊັນແນວລໍ ນີ້ກະຢາກຮູ້ຢູ່ວ່າ ເພີ່ນຊິເຂົ້າໃຈວ່າແນວໃດ!? ໜ້າເວັຍຢູ່ http://www.vil-lao.net/lao/

No comments: