11/14/2008

ຫຼັກສູດເປີດ ຂອງ MIT ສຳຫຼັບ ນັກຮຽນອຸດົມ

ສຳຫຼັບ ນ້ອງນັກຮຽນມັດທະຍົມ, ອຸດົມ ທີ່ ເນື້ອໃນຮຽນ ໃນ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລອາດຈະຍາກໂພດນັ້ນ ໃຫ້ ລອງເບິ່ງ ຫຼັກສູດເປີດ ຂອງ ເອັມໄອທີ ສຳຫຼັບນັກຮຽນອຸດົມເດີ້. ເນື້ອໃນສອນ ມີ ທັງເປັນໂຕໜັງສືດ ສຽງ ແລະ ພາບ. ໜ້າເສຍດາຍ ທີ່ ພາບນັ້ນ ເພີ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ອັບໂຫຼດໃສ່ YouTube ເທື່ອ ແລະ ຕ້ອງມີໂປແກມ Real Player ຈຶ່ງຈະສາມາດເບິ່ງໄດ້. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://ocw.mit.edu/OcwWeb/hs/home/home/index.htm.

No comments: