11/12/2008

ຮຽນ ຢູ່ MIT ຜ່ານ YouTube!

MIT ຫຼື Masachuset Institute of Technology (ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີແມເຊັດຈູເຊັດ) ແມ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີ ຊື່ສຽງທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງໃນໂລກ. ດຽວນີ້ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ທີ່ ເພີ່ນເປີດເຜີຍ ຢູ່ YouTube ໂດຍ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ! ຄ່າຮຽນປີໜຶ່ງນີ້ ຊື້ ເລັກຊັສ ໄດ້ຄັນປາຍພຸ້ນ ທ່ານໃດສົນໃຈ ກໍ່ເລືອກຊົມເອົາເດີ້!ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://www.youtube.com/mit

ຕົວຢ່າງ: ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການສື່ສານດີຈີຕາລ 2.

1 comment:

8 said...

ໄວ້ມີເວລາວ່າງ ຊິໂຫຼດມາປະໄວ້ເບິ່ງ :D