12/20/2007

ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ

ໜຶ່ງໃນສາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຢູ່ ລາວ. ຫາກໍ່ເປີດສອນບໍ່ທໍ່ໃດປີ ແຕ່ ຮູ້ສຶກວ່າມາແຮງ, ເບິ່ງແຕ່ ໜ້າເວັບນີ້ກໍ່ຢາກວ່າຄັກກວ່າ ຂອງ ມຊ ຢູ່ ວຽງຈັນພຸ້ນແຫຼະ. ທີ່ຢູ່ແມ່ນ http://www.uch.edu.la/chuInfo_lao.asp

2 comments:

ພະນົມສິນ ຈັນທະຜາສຸກ said...

ເມື່ອກ່ອນ ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ຈຳປາສັກ
ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນເມືອງປາກເຊ
ເຄີຍລຶ້ງກັບອາຈານຢູ່ມຈ
ແລະ ເຄີຍວານເພິ່ນເອົາເວັບໄຊໄປໂຄສະນາໃຫ້
ເພາະເວັບເຮົາຂຽນເລື້ອງໄຟຟ້າ ແລະ ມຈ ກໍ່ມີການສອນວິຊາໄຟຟ້າ
ແຕ່ອາຈານເພິ່ນບອກວ່າ ຢູ່ມຈ ຍັງບໍ່ມີອິນເຕີເນັດໃຊ້
ກໍ່ເລີຍຕ້ອງໂຈະການໂຄສະນາເວັບ
ຕອນນີ້ ເພິ່ນພດທະນາໄປຮອດມີເວັບໄຊເອງແລ້ວ
ຫນ້າຊົມເຊີຍແທ້ໆ

ວຽງລາວ said...

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ສຳຫຼັບ ຄອມເມັນ. ຄຶດວ່າ ມຈ ແມ່ນ ຕົວຢ່າງໜຶ່ງ ຂອງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ. ຄວາມຄຶດຂອງນ້ອງນີ້ ແມ່ນ ຢ່າງໜ້ອຍ ແຂວງໜຶ່ງ ຢາກໃຫ້ມີ ມະຫາວິທະຍາໄລໜຶ່ງພຸ້ນແຫຼະ ບ້ານເຮົາຈັ່ງຊິພັດທະນາ ໄວຂຶ້ນ.