11/30/2007

ໜ້າເວັບ ຂອງ ອົງການ OLPC (ໜຶ່ງຄອມພິວເຕີນ້ອຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍໜຶ່ງຄົນ)

ເດືອນນີ້ຄຶດວ່າຊິບໍ່ໄດ້ອັບເດດແລ້ວ ເພາະວ່າວຽກຫຍຸ້ງຫຼາຍ. ພໍດີມາເຫັນໜ້າເວັບໜ້າສົນໃຈ ຂອງ ອົງການນີ້ ສະນັ້ນ ຊິໄດ້ຂໍອະນຸຍາດສະເໜີເລີຍ. ວຽກເພິ່ນແມ່ນ ການພະຍາຍາມ ສະໜອງແລັບທອບ (ຄອມພິວເຕີນ້ອຍ) ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ປະເທດ ທີ່ ທຸກຍາກໃນໂລກ ໂດຍລາຄາຖືກ (100 ໂດລາອາເມລິກາ) ຜ່ານລັດຖະບານ. ເພິ່ນຄຶດວ່າ ມັນຈະຊ່ອຍຫຼຸດເສຍປຽບດ້ານໂອກາດເຂົ້າຫາ ຂໍ້ມູນ ຂອງ ເດັກນ້ອຍຢູ່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້. ໜ້າເວັບເພິ່ນ ຢູ່ http://laptop.org/index.lo.html. ຕ້ອງເອົາ ເມົາສ໌ວາງເທິງເມນູ ຈັ່ງຊິເຫັນພາສາລາວເນາະ.

No comments: