10/16/2007

ສຳນັກພິມຊ້າງນ້ອຍ

ຖ້າໃຫ້ເພິ່ນເຮັດໜ້າຫຼັກເປັນພາສາລາວ ແຕ່ ບໍ່ເຫັນເຮັດຈັກເທື່ອ, ສະນັ້ນ ຂໍ ກາງລິ້ງຄ໌ ຫາ ໜ້າໂຄສະນາສຳນັກພິມເພິ່ນ ທີ່ ມີເນື້ອໃນ ເປັນພາສາລາວ. ເປັນສຳນັກພິມ ຂອງ ຄົນລາວ ໂດຍມີຄົນຕ່າງປະເທດ ເປັນທີ່ປຶກສາ ຢູ່ ຫຼວງພະບາງ. ສ່ວນຫຼາຍຊິຈັດພິມປຶ້ມອ່ານຫຼິ້ນເຊິ່ງມີສາລະປະໂຫຍດ ໂດຍເນື້ອໃນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ. ໄດ້ຍິນວ່າແຕ່ສ້າງສຳນັກພິມຂຶ້ນ ໃນປີ 2004 ພິມໄດ້ຕັ້ງ 30 ປຶ້ມແລ້ວ, ບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າ ມີ ສຳນັກພິມໃດຢູ່ລາວ ນອກຈາກ ທີ່ພິມປຶ້ມກົດໝາຍຫຼືລັດຖະການອື່ນໆຫັ້ນ ເຄີຍພິມຫຼາຍຫົວຂໍ້ປານນີ້ບໍ່. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ ​ http://www.xangnoi-editions.com/pdf/catalogue3A4lao.pdfNo comments: