8/16/2007

ການຄົ້ນຫາ ໃນ Google ແບບ ກຳໜົດເງື່ອນໄຂ ເພື່ອ ຄັດຈ້ອນຜົນ

ທ່ານທີ່ ຄົ້ນຫາ ຜ່ານ Google (http://www.google.com) ເປັນປະຈຳ ຄືຊິເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າ ບາງເທື່ອຜົນການຄົ້ນຫາ ອອກມາຫຼາຍໂພດ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງກົດເບິ່ງຕັ້ງຫຼາຍໜ້າ ກວ່າຊິຮອດໜ້າທີ່ຕ້ອງການ. ມື້ນີ້ ຊິຂໍສະເໜີ ວິທີການຄົ້ນຫາ ໂດຍ ກຳໜົດເງື່ອນໄຂ ເພີ່ມ ເຊັ່ນ ໃຫ້ຄົ້ນຫາ ສະເພາະ ໄຊທ໌ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສະເພາະໄຟລ໌ປະເພດໃດໜຶ່ງ.
ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານ ຢາກຊອກຫາ ໄຟລ໌ປະເພດ pdf (ສ່ວນຫຼາຍບົດລາຍງານຈະແມ່ນ ໄຟລ໌ປະເພດນີ້) ທີ່ປະກອບມີຄຳວ່າ "Lao" ຢູ່ ໄຊທ໌ ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (http://www.adb.org) ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດໄດ້ ໂດຍ ພິມວ່າ Lao site:.adb.org filetype:pdf ຢູ່ ປ່ອງຢ້ຽມຄົ້ນຫາ ຂອງ Google . ຮູບທາງລຸ່ມ ແມ່ນ ຜົນການຄົ້ນຫາດັ່ງກ່າວ.ຖ້າທ່ານ ຢາກຊອກຫາ ໄຟລ໌ປະເພດ pdf (ສ່ວນຫຼາຍບົດລາຍງານຈະແມ່ນ ໄຟລ໌ປະເພດນີ້) ທີ່ປະກອບມີຄຳວ່າ "Lao" ຢູ່ ໄຊທ໌ ຂອງ ລັດຖະບານປະເທດໄທ (ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປ ລົງທ້າຍດ້ວຍ .go.th) ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດໄດ້ ໂດຍ ພິມວ່າ Lao site:.go.th filetype:pdf ຢູ່ ປ່ອງຢ້ຽມຄົ້ນຫາ ຂອງ Google .ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ເວັບ ກໍ່ຄືກັບ ມະຫາສະໝຸດ ແຫ່ງ ຂໍ້ມູນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ທຸກໆຂໍ້ມູນ ຊິມີຄວາມໝາຍ ສຳຫຼັບ ທຸກໆຄົນ. ສະນັ້ນ ເຮັດແນວໃດຊິສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ກໍ່ແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງສຳຄັນ. ສິ່ງທີ່ທ່ານ ຕ້ອງຮູ້ເພື່ອຄົ້ນຫາ ແບບເພີ່ມເງື່ອນໄຂຄັດຈ້ອນນີ້ ກໍ່ແມ່ນ (1) ທີ່ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ລົງທ້າຍດ້ວຍຫຍັງ. ອັນນີ້ແຕ່ລະປະເທດກໍ່ບໍ່ກັນ ເຊັ່ນ ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ຈະລົງທ້າຍດ້ວຍ .go.jp ແລະ .go.th ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ .gov.la ແລະ .gov.vn .ສ່ວນ ອັນທີ (2) ທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກໍ່ແມ່ນ ປະເພດໄຟລ໌. ອັນນີ້​ ກໍ່ມີຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ ແມ່ນ pdf(ເອກະສານພີດີເອັຟ ຂອງ ອາໂດບີ), doc (ເອກະສານເວີດ ຂອງ ໄມໂຄຣຊອຟ) , xls (ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ເອັກເຊລ ຂອງ ໄມໂຄຣຊອຟ) , ppt (ພາວເວີພອຍທ໌ ຂອງ ໄມໂຄຣຊອຟ)ແລະອື່ນໆ.

No comments: