6/07/2007

ທຶນການສຶກສາລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຜ່ານສະຖານທູດ ຢູ່ ວຽງຈັນ

ມື້ນີ້ ພົບ ເວັບໄຊທ໌ ເປັນພາສາລາວ ກ່ຽວກັບ ທຶນການສຶກສາໂດຍລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ ສາມາດສະໝັກຜ່ານ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້. ອັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແມ່ນ ເພິ່ນມີຮອດຕົວຢ່າງ ຂໍ້ສອບໃຫ້ເບິ່ງ (ດັ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມ), ສະນັ້ນ ທ່ານໃດມີເວລາ ຢາກທົດລອງ ສີມື ຕົນເອງ ເຊີນໄດ້ເດີ້. ການສອບເສັງນີ້​ ເພິ່ນຈັດທຸກໆປີ ສະນັ້ນ ສຳຫຼັບ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ຢາກຊ້ອມໄວ້ ແຕ່ໄວໆ ຄຶດວ່າ ຄືຊິມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ທີ່ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ ແມ່ນ http://www.la.emb-japan.go.jp/la/jis/ryugaku.htm

No comments: