6/09/2007

ທຶນລັດຖະບານອົສຕຣາລີ

ມື້ນີ້ ຂໍ ສະເໜີກ່ຽວກັບ ທຶນລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ທີ່ ກໍ່ແມ່ນ ປະເທດໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ ເປັນທີ່ນິຍົມສູງອັນໜຶ່ງຢູ່ ລາວ. ຕາມເບິ່ງແລ້ວ ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍປະເພດທຶນເຕີບ ແລະ ບາງອັນກໍ່ພວມປະກາດຮັບສະໝັກຢູ່. ອັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນ ມັນສະໝັກຜ່ານອິນເຕີເນັດໄດ້ເລີຍ. ຜູ້ສະໝັກສາມາດ ສ້າງບັນຊີຄືບັນຊີອີເມລທົ່ວໄປ ແລ້ວ ຄ່ອຍໆອັບໂຫລດ ເອກະສານ ທີ່ຈຳເປັນ ພາຍໃນເວລາກຳໜົດເທົ່ານັ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າສາມາດຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ມີສະແກນເນີ (ຕາມ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍ່ເຫັນມີຢູ່) ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປ ສະຖານທູດອົສຕຣາລີກໍ່ໄດ້. ຜູ້ຂຽນຄຶດວ່າ ເຮັດແນວນີ້​ດີຫຼາຍ ເພາະມັນໝາຍຄວາມວ່າ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍ ປະຕູຂຶ້ນເວທີແຂ່ງຂັນນັ້ນໄຂໄວ້ແລ້ວ ສຳຫຼັບທຸກໆຄົນ (ແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງມີ ສັນຊາດລາວ, ອາໄສຢູ່ລາວ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນ ຕາມ ປະເພດທຶນທີ່ຢາກສະໝັກ). ເວັບໄຊທ໌ ເພິ່ນ ຢູ່ http://www.ausaid.gov.au/scholar/ ເນື້ອໃນ ເປັນພາສາອັງກິດໝົດ, ຄຶດວ່າເປັນ ສິ່ງກີດຂວາງທຳອິດ ທີ່ຕ້ອງໂດດຂ້າມ ເອົາເນາະ.

No comments: