5/23/2007

ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານໃດສົນໃຈ ຢາກ ເສັງ (ສະໝັກ) ເອົາທຶນການສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດເຂົ້າໄປ ເບິ່ງຂໍ້ມູນ ຢູ່ http://www.studyjapan.go.jp/en/. ຂໍ້ມູນ ມີ ເປັນຫຼາຍພາສາ (ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ຝຣັ່ງ, ເອັສປາໂຍລ,​ລັດເຊຍ, ອາຣັບ) ຊຳນານພາສາໃດ ກໍ່ເລືອກເອົາ ພາສານັ້ນ ໄດ້.

2 comments:

au8ust said...

ຄິດພາບບໍ່ອອກວ່ານັກຮຽນລາວ ໄປຢູ່ພຸ້ນເປັນແນວໃດ -_-

ວຽງລາວ said...

ແຕ່ລະຄົນກໍ່ບໍ່ຄືກັນ, ເລື່ອງການດຳລົງຊີວິດນັ້ນ ຜູ້ໄດ້ທຶນຫຼາຍ ກໍ່ສະບາຍແດ່, ຜູ້ໄດ້ໜ້ອຍກໍ່ຍາກແດ່ ແລະ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ທຶນເລີຍ ກໍ່ຕ້ອງຫາເງິນຢູ່ເງິນຮຽນເອງ ສະນັ້ນ ກໍ່ຊິລຳບາກສົມຄວນ. ເລື່ອງການຮຽນນັ້ນ ຢູ່ພີ້ ເພິ່ນຄຸມກັນຮຽນຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ຮອດ ອຸດົມ, ສະນັ້ນ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພິ່ນບໍ່ຄ່ອຍເຄັ່ງປານໃດ, ຊິຍາກແດ່ແຕ່ຕອນເຂົ້າ, ເວລາອອກນັ້ນ ຮຽນຊໍ່າໃດຊໍ່າໜຶ່ງກໍ່ພໍຈົບໄດ້. ຊິສົມທຽບກັບປະເທດອື່ນນັ້ນ ມັນກໍ່ຍາກຢູ່ ເພາະລະບົບການສຶກສາ ບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ສຳຫຼັບ ຜູ້ຂຽນຄຶດວ່າ ຫຼັກສູດ, ສະຖານທີ່ການສຶກສາ ເພິ່ນ ທັນສະໄໝຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນ ມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ຮຽນເນາະ ວ່າ ຢາກຢາກຮຽນເອົາ ຄວາມຮູ້ ຫຼື ໃບປະກາດ. ຖ້າຢາກຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ແລ້ວ ຄຶດວ່າ ຊິຮຽນຊໍ່າໃດ ເພິ່ນກໍ່ຄືຊິ ມີໃຫ້ຮຽນ.