5/23/2007

ທຶນ ຟູລໄບຣຕ໌ ໂດຍ ລັດຖະບານອາເມລິກາ

ເຫຼືອເວລາ ແຕ່ 2 ມື້ ແຕ່ ເອກະສານ ເບີ່ງຄືບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍປານໃດ ໂດຍ ສະເພາະ ສຳຫຼັບ ຜູ້ກຽມເສັງທຶນນັ້ນທຶນນີ້ຢູ່ແລ້ວ ຄຶດວ່າຍັງທັນເນາະ. ຂໍ້ມູນທຶນ ຢູ່ http://laos.usembassy.gov/fulbright_program.html.

No comments: