5/22/2007

ການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ຢູ່ ສູນຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ

ສູນຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ ແມ່ນ ອົງການສຶກສາ ສ້າງຕັ້ງໂດຍ ລັດຖະສະພາ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນ ປີ 1960. ເພິ່ນຊິຮັບນັກສຶກສາ ຈາກ ປະເທດອາຊີ ແລະ ຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກເປັນຕົ້ນຕໍ, ແລະ ມາຮອດດຽວນີ້​ ກໍ່ມີຄົນລາວຫຼາຍຄົນສຳເລັດການສຶກສາ ຢູ່ ຫັ້ນ ທັງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ແລະ ດ້ວຍທຶນຕົນເອງ. ທຶນການສຶກສາ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ສາມາດສະໝັກໂດຍກົງ ສະນັ້ນ ຊອກເບິ່ງເອົາເດີ ບາງເທື່ອ ມີ ອັນໜ້າສົນໃຈ (ໃບສະໝັກນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍ ໃກ້ຊິຮອດຍາມສະໝັກຈຶ່ງຈະສາມາດ ດາວໂຫຼດໄດ້). ລິ້ງຄ໌ຫາຂໍ້ມູນຫຼັກສູດ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ເພິ່ນ ແມ່ນ http://eastwestcenter.org/edu-sp.asp

No comments: