1/27/2009

ບໍລິສັດໂອຈິລາວປູກຕົ້ນໄມ້ຈຳກັດ

ຍັງມີແຕ່ໜ້າດຽວ ແລະ ເນື້ອໃນເປັນສອງພາສາ ແຕ່ ເຫັນວ່າ ມີຂໍ້ມູນໜ້າສົນໃຈ ສຳຫຼັບຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດການປູກປ່າ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢູ່ ລາວ. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ
http://www.lpfl.la/

2 comments:

໘ said...

ໂອ.. ອ້າຍວຽງໃຊ້ Ubuntu

ວຽງລາວ said...

ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ລິນຸກ ດົນແລ້ວ ມາໃຊ້ເບິ່ງຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໃຊ້ງ່າຍກວ່າ ວິນໂດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ເວລາຂຽນໂປແກມ. ຂອບໃຈເດີ້ ທີ່ແວ່ມາເບິ່ງຕະຫຼອດ...