8/21/2007

ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ມີລິ້ງຄ໌ໄປຫາ ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແຕ່ ກົດແລ້ວ ກັບຄືນໄປຫາ ໜ້າຫຼັກ. ຫວັງວ່າເພິ່ນຊິແປງໃຫ້ໄວໆແດ່ ເພາະຢາກອ່ານຫຼາຍແລ້ວ. ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://fos.nuol.edu.la/do/index.php.

No comments: