8/02/2007

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ (ສະຖານີວິທະຍຸຝຣັ່ງສາກົນ)

ຫຼັງຈາກ ພາສາອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ບາດນີ້​ ແມ່ນ ພາສາຝຣັ່ງເນາະ. ສະຖານີຝຣັ່ງສາກົນ ກໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ສອນພາສາຝຣັ່ງ ຄືກັນ ຢູ່ http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp. ຢູ່ນີ້ ມີ ລາຍການໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນມັກ ເພາະຖ້າເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ ແມ່ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດປຶ້ມວັດຈະນານຸກົມ ກໍ່ສາມາດ ທັງຟັງ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈື່ ປະໂຫຍກສົນທະນາພື້ນຖານຕ່າງໆ ໃນ ພາສາຝຣັ່ງໄດ້. ລາຍການນີ້​ເຂົ້າຫາໄດ້ ຢູ່ http://www.rfi.fr/lfen/pages/001/liste_cva_anglais.asp.

No comments: