7/11/2007

ເວັບໄຊທ໌ ທີ່ສາມາດ ໝາຍຫຼືຊອກຮູບ ເທິງແຜນທີ່ໄດ້

ຄຶດວ່າ ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຊິດັງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່ານີ້ອີກ ເພາະເຫັນປະກາດ ຢູ່ ໜ້າທຳອິດ ວ່າ ກູກໂກ້ (google) ຫາກໍ່ຊິຊື້ເອົາເວັບໄຊທ໌ເພິ່ນ. ເວົ້າງ່າຍໆ ມັນແມ່ນເວັບ ທີ່ ຜູ້ຖ່າຍຮູບສາມາດ ອັບໂຫຼດຮູບ ພ້ອມແທັກ (tag) ບອກວ່າ ຮູບນັ້ນຖ່າຍຢູ່ໃສໄດ້. ຜູ້ຢາກເບິ່ງຮູບ ກໍ່ສາມາດ ຊອກຫາຮູບ ຈາກ ຊື່ສະຖານທີ່ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງເທິງແຜນທີ່ ໄດ້.

ຮູບນີ້ ໄດ້ມາຈາກ ການພິມຄຳວ່າ "vientiane" ໃສ່ ຊ່ອງຄົ້ນຫາ. ໜ້າເສຍດາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາເປັນພາສາລາວເທື່ອ. ຕ້ອງລະວັງວິທີສະກົດຊື່ສະຖານທີ່ຢູ່ລາວ ເປັນພາສາອັງກິດໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ຫຼວງພະບາງ ຕ້ອງພິມ "luang prabang" ແບບມີຍະຫວ່າງ. ສາມາດເຂົ້າໄປໜ້ານີ້ ຢູ່ http://www.panoramio.com/map/#lt=17.9666667&ln=102.6&z=4&k=2&a=1


 

No comments: