8/27/2007

ບໍລິສັດຊີແອັສຄອມພິວເຕີຈຳກັດ

ເຂົ້າໃຈວ່າ ແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ສະໜອງ ລະບົບການກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງ ລວມທັງ ລະບົບບາຄອດ ຢູ່ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທຳອິດ (ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ). ເວັບໄຊທ໌ເບິ່ງຮຽບດີ ແຕ່ ມີບັນຫາໃນ ການລິ້ງຄ໌ ຫາ ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ທີ່ ຍັງບໍ່ສົມບູນ ເຊັ່ນ ກົດແລ້ວບໍ່ຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຮູບໃນບາງໜ້າກໍ່ເຫັນເປັນເຄື່ອງໝາຍຄູນຢູ່. ບາງເທື່ອ ອາດຊິແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພວມກໍ່ສ້າງກະບໍ່ຮູ້.ທີ່ຢູ່ ແມ່ນ http://www.csgroupnet.net/

No comments: