3/28/2007

ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ຢູ່ລາວ

ພວມຄຶດຢູ່ວ່າຊິກາງລິ້ງຄ໌ຫາເພິ່ນບໍ(ເພາະເພິ່ນບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ເປັນພາສາລາວເທື່ອ)ສະນັ້ນ ຂໍອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ລາວ. ຄຶດວ່າຫຼາຍໆທ່ານ ຄືຊິຮູ້ແລ້ວນໍວ່າ ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ ມີ ການຂະຫຍາຍໂຕໄວຫຼາຍນັບແຕ່ ລາວ ເລີ່ມສົ່ງອອກຄຳ ໃນ ປີ 2003 ມານີ້. ທ່ານ ທີ່ສົນໃຈ ຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດ ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ຢູ່ ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່(ເສຍດາຍທີ່ ເພີ່ນມີແຕ່ເນື້ອໃນເປັນ ພາສາອັງກິດ). ຫຼື ສຳຫຼັບ ທ່ານ ທີ່ຢາກຮູ້ວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນ ລາວໄດ້ສົງອອກຄຳຫຼາຍປານໃດ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາແນວໃດນັ້ນ ອາດຈະສາມາດໄດ້ຂໍ້ມູນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຢູ່ ກິດຈະການບໍລິສັດໂອຊີອານາ ຢູ່ ລາວໄດ້.

No comments: